GrindFibers - dla lepszego świata Dowiedz się więcej

Na dzisiejszym rynku finansowanie jest często pierwszym krokiem w procesie sprzedaży. Siła finansowa i reputacja GrindFibers pozwalają na prowadzenie operacji, które w innych okolicznościach byłyby niemożliwe.

GrindFibers Logistics dostarcza cennej wiedzy, która zwiększa zrównoważony charakter naszych działań, pomagając sprostać rosnącym wymaganiom w zakresie transportu w całym łańcuchu dostaw.

W realizację wszystkich projektów i podejmowania decyzji biznesowych zaangażowany jest również nasz dział IT, który opracowuje rozwiązania szyte na miarę, mające na celu poprawę ogólnej efektywności.

Niebagatelną rolę w działalności GrindFibers odgrywa dział księgowości, który dostarcza wysokiej jakości informacji oraz analiz finansowych, ułatwiających planowanie i podejmowanie trafnych decyzji operacyjnych, a także dział wsparcia sprzedaży, który dba o sprawne przetwarzanie dokumentów.

Elastyczność naszej organizacji, w połączeniu z działalnością na skalę globalną, pozwala nam ewoluować w odpowiedzi na zmiany zachodzące w branży i zapewniać znaczące korzyści na konkurencyjnym rynku.

Łotwa

Edgars Svarinskis

CEO
SIA Grind grupa / Grind Fibers OU

2021 ©Copyright by Grind Fibers OU
Wszelkie prawa zastrzeżone

Polityka prywatności